"Sukimono Bir Sanattır."
"Kimono; bin yıllık gelenek..."
"Sanat, Sanatçı ve Kimononun Birlikteliği."